Wetenswaardig

Het parcours

Tegenwoordig loopt het parcours van het Corso door het centrum van Valkenswaard. Dit is echter niet altijd zo geweest. In de beginjaren werd een grote ronde door Valkenswaard gemaakt, daarna trok het Corso jarenlang door het Wilhelminapark.

Rondje Valkenswaard
Het eerste Corso start op het NCB-terrein nabij de Hazestraat en volgt de route: Leenderweg, Van Rotselaerstraat, Van der Clusenstraat, Lindestraat, Parallelweg Noord, Bosstraat, Meerstraat, Karel Mollenstraat, Bakkerstraat, Peperstraat, Markt, Dijkstraat, Akkerstraat, Dommelseweg, Markt.

Was deze route al lang, in de volgende jaren werd er een heus 'rondje Valkenswaard' gereden. Zo lezen we in het programmaboekje van 1956 dat het Corso de volgende route aflegt: Prins Bernhardstraat, Bakkerstraat, Zandbergstraat, Hazestraat, Stationsstraat, Karel Mollenstraat, Meerstraat, Bosstraat, Eindhovenseweg (richting overweg), Nachtegaallaan, Geenhovenseweg, Nieuwstraat, Eindhovenseweg, Markt.

In 1957 is de route nog groter: Het gaat van de Prins Bernhardstraat weer richting Hazestraat, maar hier wordt de afgeslagen naar Den Haas, waarna de Warande, Weteringstraat en Leenderweg nog worden aangedaan.
Daarna wordt de route uit 1956 gevolgd, maar na de Geenhovenseweg is de route: Sint Willibrorduslaan, Haagstraat, Eindhovenseweg richting Markt, Waalreseweg, Dijkstraat, Akkerstraat, Dommelseweg, Luikerweg, Markt. Deze route is de langste die het bloemencorso ooit heeft afgelegd.
In 1958 is de route weer bijna gelijk als twee jaar eerder, zij het dat de Meerstraat en Bosstraat uit het parcours zijn gehaald.
In 1959 gaat men in plaats van de Nieuwstraat weer door de Willibrorduslaan en Haagstraat, zoals in 1957.

Parcours rond het Wilhelminapark
Vanaf 1960 komt er een nieuw parcours, welke in de omgeving van het Wilhelminapark ligt.
Deze gaat vanuit het Wilhelminapark naar
Maastrichterstraat, Peperstraat en Reisvennestraat.
Via Hoge Akkers rijdt men deze route voor een tweede keer en eindigt dan, zoals voorheen, op de Markt.
Voor deze route is vooral gekozen uit financieel oogpunt. Men kon deze namelijk redelijk goed afsluiten en, voor het eerst, entree heffen.
Door het centrum bleek niet mogelijk omdat de daarvoor noodzakelijke afsluiting van de Eindhovenseweg een probleem was.

Deze route van het parcours bleef jarenlang hetzelfde, met slechts een kleine wijziging in 1977, waarbij niet meer door de Hoge Akkers werd gegaan.

Naar het centrum
In de jaren 80 verdwijnen de bezwaren van de overheid tegen de afsluiting van de Eindhovenseweg. Nadat eerst de braderie Valkenswaardse Schuifel in het centrum neerstrijkt krijgt, na een beslissende raadsvergadering in 1989 met vele corsomensen op de tribune, het Corso het centrum toegewezen.
Vanaf dit jaar trekt het Corso vanaf het Kloosterplein de volgende route: Maastrichterweg, Peperstraat, Bakkerstraat, Leenderweg, Frans van Beststraat, Valkenierstraat, Eindhovenseweg, Markt en vervolgens de ronde vanaf de Peperstraat nog een keer.
Waar vroeger het Wilhelminapark als opstelterrein fungeerde, is dat vanaf nu het Kloosterplein.

In de loop van de jaren wordt de route in vele varianten afgelegd. In 1991 wordt de route andersom afgelegd en wordt er voor het eerst aan het eind de doorsteek over de Kleine Markt gemaakt. Het volgende jaar blijft de rijrichting hetzelfde, maar verdwijnt de doorsteek over de Kleine Markt.

In 1997 wordt in beide richtingen over de Kleine Markt gereden. Voordeel is dat de mensen op de tribunes aan de markt en Kleine Markt het Corso in beide richtingen voorbij zien gaan en de wagens dus aan beide kanten kunnen bekijken. Er wordt daardoor een 'Acht' gereden. De ronde Leenderweg, Frans van Beststraat, Valkenierstraat en Eindhovenseweg wordt echter maar één keer aangedaan.
In het volgende jaar is de routing zo dat weer wel twee maal deze ronde wordt gereden (in twee richtingen), maar wordt de Kleine Markt maar één keer aangedaan, waardoor hier ook geen tribune meer wordt geplaatst.

Door de Beelmanstraat of Hoogstraat
In 1999 wordt het parcours ingekort; het noordelijke
deel van de Frans van Beststraat, Valkenierstraat en het stukje Eindhovenseweg wordt eruit gehaald.
Het Corso trekt nu door de Beelmanstraat en het stukje Karel Mollenstraat Zuid bij Zaal Lavrijssen.In 2002 en 2003 worden de Bakkerstraat en Peperstraat uit het parcours gehaald. Er wordt nog wel door de Beelmanstraat gegaan, waardoor het parcours nog maar een beperkte afstand heeft. In 2004 doen deze straten ook niet mee, maar komt er een nieuwe optie: het parcours gaat niet meer door de Beelmanstraat, maar neemt de hoek rond het nieuwe appartementencomplex Willem II erbij, door de Hoogstraat, Valkenierstraat en Eindhovenseweg.
In 2005 worden de Bakkerstraat en Peperstraat weer opgenomen in het parcours. De optocht wordt nu terug gebracht naar één ronde.


In het volgende jaar wordt de hoek rond de Willem II er weer uitgehaald en gaat men weer door de Beelmanstraat. Voor het eerst vindt de prijsuitreiking in de optocht plaats, wanneer deze voor de derde keer de Kleine Markt aandoet. Dit blijft zo in 2007, 2008 en 2009.In 2010 vindt de prijsuitreiking weer na de optocht plaats. Bedoeling is nu de optocht weer twee keer in dezelfde richting te laten rondtrekken, maar na één ronde wordt deze gestaakt door de stortbui die het Corso overvalt.

In 2012 wordt over het bestaande parcours de ronde weer andersom afgelegd, dus twee keer in dezelfde richting  Eindhovenseweg, Beelmanstraat, Karel Mollenstraat Zuid, Frans van Beststraat, Leenderweg en één keer Bakkerstraat en Peperstraat. Deze wijze van rondtrekken wordt de daaropvolgende jaren aangehouden.

> Terug naar index Wetenswaardig